104 –مقرر گردید جهت تعیین و تکلیف فوری فضاهای ورزشی شهر و مخزن آب شرب بالای جاده که محل تنازع آقای فروغی و شرکاء؛  جلسه ای با حضور فرماندار محترم شهرستان البرز، مدیران ذیربط اداره  ورزش و جوانان و آبفای استان و شهرستان و … ادارات مذکور، دادستان محترم محمدیه  و بخشدار محترم محمدیه ، در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.