1-  مقرر گردید: به استناد ماده 4 آیین نامه داخلی شورای شهر مصوب 1384/01/14 هیات محترم وزیران ( با اصلاحات بعدی ) آقای محمد حسن علویری به عنوان ریاست محتر م شورای اسلامی شهر و سخنگو و آقای علی خانی به عنوان نائب رئیس شورا، و حجت الاسلام حاجاقا حیدر محمد حسن لی به عنوان منشی و نماینده شورا در شورای شهرستان آقای حسن بهتویی و آقای آیت نظری اصل به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر انتخاب گردیدند.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت .

 2 – مقرر گردید: به استناد بند ( 1 ) جزء ( ب )  بخشنامه شماره 77809 مورخ 19/05/96 وزیر محترم کشور و نیز  به استناد تبصره یک ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف ، اختیارات و انتخاب شهرداران مصوبه مورخ 1375/01/03 با آخرین تغییرات و اصلاحات، آقای مهندس فلاح امینی به عنوان شهردار جدید ابقاء گردید.

با اتفاق آراء  مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرارگرفت .

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.