32-  مقرر گردید جهت کمک به ساخت مدرسه در منطقه شهید رجایی مالکین محترم حاضر در جلسه با رضایت خویش نسبت به تعیین قیمت کارشناس مرض الطرفین زمین خودشان و زمین شهرداری در 11 هکتاری یک کارشناس رسمی دادگستری بنام مهندس مجید سدبند اعلام قیمت نماید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

33 – مقرر گردید در خصوص ساماندهی گلزار شهدا جلسه ای ویژه با بنیاد شهید در اسرع وقت منعقد و تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

34 – به استناد نامه شماره 1400/1696/ص مورخ 1400/06/17شهردارمحترم؛  به پيوست يك برگ مرخصي آقاي سيد تقي فلاح اميني، شهردار، از روز يكشنبه مورخ 21 / 06 / 1400 لغايت سه شنبه 30 / 06 / 1400 جهت اعلام و تاييد در صحن شورا به حضور ارسال ميگردد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

35 – مقرر گردید نامه شماره 1400/1515/ص مورخ 1400/06/07، شهردار محترم؛  با توجه به آغاز به كار شوراي اسلامي شهر در دوره ششم و نظر به اينكه انجام معاملات و كميسيون هاي معاملات شهرداري در حال انجام مي باشد. خواهشمند است نسبت به معرفي نماينده آن شوراي محترم در كميسيون هاي عالي معاملات شهرداري اقدام لازم صورت پذیرد. که در جلسه بحث و بررسی گردید.لذا آقای بخشعلی فرمانی به دلیل عضویت 4 ساله در شورا و تخصص و تعهد و اشرافیت به مسائل به عنوان نماینده شورا معرفی می گردد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

36 – مقرر گردید به استناد نامه شماره 1400/1565/ص مورخ 1400/06/10شهردار محترم ، با توجه به درخواست شماره 2953/ 1400 / و مورخ  08 / 06/ 1400  آقاي محمد اصلاني مالك زميني به مساحت 20/ 148 متر مربع مي باشد كه در طرح بازگشايي  (كروكي پيوست ) قرار گرفته است ، با توجه به اينكه بازگشايي معبر جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي)  و واگذاري يك قطعه زمين از اراضي سازمان اموال و املاك كوثر  با قيمت كارشناسي، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز .و اعتيارات فروش اموال غير منقول اقدام نمايد. که در جلسه بحث و مطرح گردید. ضمنا اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

37 – مقرر گردید حسب درخواست خانم لیلا خوشنود احدی از شهروندان جهت مساعدت مالی ، موضوع در جلسه مطرح و مبلغ 2/000/000 ریال ازبودجه شورا موردتصویب قرارگرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.