265 مقرر گردید، اداره آبفای استان، استعلامات لازم را به واحد مهندسی جهت نیاز به طراحی شبکه ، انشعابات و مخزن آب شهر شریفیه در اسرع وقت انجام و نتیجه را به شورا و شهرداری مالک ارائه نماید.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

266- مقرر گردید زمین مناسب جهت جابجایی و اجرای زمین چمن مصنوعی تا روز شنبه به اداره تربیت بدنی از سوی شورا و شهرداری معرفی و نسبت به جابجایی و اجرای مجدد و همچنین اجرای چمن مصنوعی با مشارکت اداره ورزش و جوانان  اقدام نمایند.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

267 –  مقرر گردید؛ اراضی مازاد به صورت جلسه واگذاری جهت تاسیسات ضروری آبفا با دید آینده نگری آزاد سازی و پس از حکم نهایی در اختیار مالک قرار گیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

268- مقرر گردید از ظرفیت قانونی ماده 101 اصلاحیه شهرداری مصوب 1390 جهت حفظ تاسیسات ضروری شهر در پلاکهای 530 و 532 استفاده گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.