269 – به استناد نامه شماره  871/ 1401 مورخ 1401/03/29سرپرست محترم شهرداری؛ با استناد به صورتجلسه مورخ 24/ 03/ 1401 في مابين شهرداري شريفيه و اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز از تاريخ 01 / 01 / 1400 لغايت 30 / 12 / 1400 شامل آب بهاي مصرفي  به مبلغ  000/ 047/ 024/ 2 ريال و  درآمد امداد و حوادث سال  1400 به مبلغ 906/ 714/ 029/ 3 ريال و مطالبات قبلي شهرداري بر اساس صورتجلسه 1715 / 1400 به مبلغ 320 / 526 / 548 / 1 ريال. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

270- به استناد نامه شماره  854 / 1401/ ص مورخ 1401/03/28سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به مصوبات كميسيون هاي ذيل شوراي تامين شامل كميسيون پيشگيري از سرقت، كميته امنيت، و كميسيون هاي فرهنگي و اجتماعي به جهت تامين امنيت مردم در بوستانهاي سطح شهر و جلوگيري از سرقت و بهم ريختگي روان بصري و … و با توجه به درخواست شماره 34/ 1401 مورخ 15/ 01/ 1401 واحد حراست مبني بر ضرورت استفاده از نيروهاي انتظامي جهت واحد حمل و نقل، اجرائيات و خدمات شهر و همچنين استقرار در پارك هاي سطح شهر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به استفاده و بكارگيري نيروهاي انتظامي و پليس راهور  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 400/ 2 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران طرح اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري شهر پروژه حفاظت و حراست شهر اقدام نمايد، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

271- به استناد نامه شماره  800 / 1401/ ص مورخ 1401/03/24سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به درخواست شماره 622/ 1401 مورخ 23/ 03/ 1401 واحد خدمات شهري در خصوص تعمير و خريد مخازن زباله و تعمير سرسره هاي تونلي بوستان ياس،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد 15 عدد مخزن( مبلغ 000 / 000 / 750 ريال ) و تعمير 50 عدد مخزن (000 / 000 / 150 / 1) و تعمير و تعويض سرسره تونلي(000 / 000 / 650 ريال) و تعمير 100 عدد زير مخزن”سيني” (000 / 000 / 500 ريال) جمعا با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 050/ 3 ريال ، از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري تاسيسات شهري ، طرح توسعه و نگهداري تاسيسات شهري پروژه نگهداري تاسيسات شهري اقدام نمايد.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

272- به استناد نامه شماره  878 / 1401/ ص مورخ 1401/03/30سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به انجام تجديد استعلام بهاء پروژه پياده رو سازي و كشف قيمت حاصله، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار پروژه مذكور با اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 305 / 1 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها، پروژه پياده رو سازي معابر سطح شهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

*-  ضمنا مابه التفاوت اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

273- مقرر گردید با توجه به نشر اکاذیب در شبکه های مجازی علیه شورای اسلامی شهر، توسط برخی اشخاص،  واحد حراست و مشاور حقوقی شهرداری، پیگیری و اقدامات قانونی را در اسرع وقت از طریق مراجع قضایی انجام و نتیجه را به جلسه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.