274 – به استناد نامه شماره  876/ 1401 مورخ 1401/03/30 سرپرست محترم شهرداری؛ با عنايت به درخواست شماره 1401/1609/و مورخ 1401/03/17 آقاي نادر افشار طونياني مالك زميني به مساحت 75 / 100 واقع در خيابان گلستان شمالي كوچه آفتابگردان 4 كه كاربري زمين در طرح تفصيلي شهر شريفيه فضاي سبز مي باشد و ايشان درخواست تعيين تكليف زمين خود را دارند ، لذا به استحضار مي رساند مالك درخواست دارد  از قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني بهره مند گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.