281 مقرر گردید از زمین آقایان بهتویی و بجنوردی، شهردار محترم و مسئول واحد شهرسازی در جلسه آتی شورا بازدید بعمل آوردند و همچنین تصمیات لازم اتخاذ گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

282 مقرر گردید بدلیل طولانی شدن استعلام سرپرست شهرداری آقای مهندس فرزان مهر، ریاست محترم شورای اسلامی شهر، مکاتبه ای با استاندار محترم داشته باشند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.