298 – به استناد نامه شماره 887 /1401/ ص مورخ 1401/03/31 سرپرست محترم شهرداری؛ با توجه به درخواست آقاي محمد علي بيجاري مبني بر تملك ملك نامبرده توسط شوراي وقت درسال1375 زمان دهیاری در موقعيت خيابان شهداء  ابتداي كوچه معراج روبروي مزار شهدا ، و با توجه به مذاكرات صورت گرفته و استشهاد محلي و نقشه هاي پيوست، اين شهرداري در نظر دارد  برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به پرداخت مبلغ ارزش زمين و تملك ملك مذكور به مقدار 100 يكصد مترمربع با قيمت كارشناسي  000 / 500 / 7 ريال جمعا به مبلغ 000 / 000 / 750 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه و طرح توسعه زيرساخت هاي عبور و مرور، که در جلسه کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده بود.در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

*- ضمنا اعتبار مذكور در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.         

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

  299- مقرر گردیدکمیته ای با حضور آقای علویری به عنوان نماینده شوراء و آقای اسفرورینی به عنوان نماینده شهرداری و سروان رضایی فرمانده حوزه بسیج جهت تعیین و تکلیف برنامه های مراسم یادواره شهداء تشکیل گردد.که در کمیسیون حقوقی، فرهنگی به تصویب رسیده بود. . در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

300- مقرر گردید آقای یاسر اسفرورینی و آقای حسن صابری بحث طراحی و پیگیری در خصوص نصب تمثال مبارک شهداء را در اولویت قرار نمایند. در فضای مجازی فراخوان و اطلاع رسانی نمایند. در پایان به بهترین طراح ها جوایزی اهداء گردد. که در کمیسیون حقوقی، فرهنگی به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

301- مقرر گردید آقای یاسر اسفرورینی و آقای حسن صابری نسبت به برگزاری مسابقه طراحی تمثال مبارک شهداء در شبکه های اجتماعی شهر، شهرستان و استان اقدام و نتایج به شورا و شهرداری اعلام نمایند. که در کمیسیون حقوقی، فرهنگی به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

302- مقررگردید کارگروهی متشکل از نمایندگان شورا، شهرداری، فرمانداری، استانداری ، راه آهن جمهوری اسلامی ، اداره ورزش و جوانان، اداره بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر، خانه مشارکت مردم در سلامت استان  و مسئولین ذی ربط جهت حل معضلات اجتماعی و سلامت تشکیل و نسبت به این مشکلات تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

303- مقرر گردید کار گروهی متشکل از نماینده سر بنه ها و نماینده خریداران عمده مالک و نماینده شورا و همچنین یک نفر حقوق دان وتشکیل و نسبت به پیگیری جمع آوری اسناد و مدارک اقدامات لازم صورت پذیرد و نمایندگان شورای اسلامی شهر آقای مهندس علی خانی و حاج آقا حسن لی و نمایندگان شهرداری آقای حسن محمد حسینی و مشاور حقوقی شهرداری آقای جلیلوند. جهت کار گروه مذکور تعیین گردیدند. که در کمیسیون حقوقی،  به تصویب رسیده بود. لازم بذکر است که کارگروه مذکور درخصوص اراضی 43 هکتاری و 5 هکتاری واقع در طرح جامع جهت تسریع درحل مشکلات شهروندان تشکیل و تصمیمات نهایی در جلسات رسمی شورای اسلامی شهر محقق گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.