317  – به استناد نامه شماره 1362 /1401/ مورخ 1401/05/08 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 2979 مورخ 25 / 04 / 1401  معاون سياسي، اجتماعي و امنيتي فرمانداري شهرستان البرز در خصوص مصوبات صورتجلسه شماره 76 مورخ 15 / 04 / 1401 انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان البرز، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ  000 / 000 / 200 ريال ،  از محل نيم درصد سهم شهرداري در وجه نهاد كتابخانه هاي شهرستان البرز بابت كتابخانه دارالعباس شهر شريفيه اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

318- به استناد نامه شماره 7270 /42/ 59/ ص مورخ 1401/05/01؛ مدیر کل دفتر امور شهری و شورا های استانداری قزوین  و نامه شماره 3308/11 مورخ 05/05/1401 فرماندار محترم شهرستان البرز در خصوص اجرایی نمودن مفاد ماده 3 و 18 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1401/03/01تنقیحی 14/05/1396 انتخاب هیات رئیسه جدید شورای اسلامی کشور مقرر گردید؛ آقای محمد حسن علویری به عنوان رئیس شورا، آقای علی خانی به عنوان نائب رئیس شورا ، آقای حیدر محمد حسن لی بعنوان سخنگو ، آقای آیت نظری به عنوان منشی اول و آقای حسن بهتویی به عنوان منشی دوم به اتفاق انتخاب شدند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.