319  –  مقرر گردید اجتماع عزاداران حسینی شهر شریفیه در خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی و زمان آن شام غریبان امام حسین (ع) ساعت 21/30و یک مداح استانی و کشوری دعوت بعمل آید و در خصوص سخنران نیز مقرر گردید حاج آقا حسن لی هماهنگی لازم را بعمل آورند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

320- مقرر گردید در خصوص امنیت مراسم نیروی انتظامی و بسیج شهر همکاری لازم را داشته باشند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

321- مقرر گردید شهردار محترم امکانات و تجهیزات لازم ( سیستم صوتی ) پذیرایی، تبلیغات و … در اسرع وقت در خصوص مراسم شام غریبان حضرت امام حسین ( ع )  اقدام فرمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.