336 – به استناد  نامه شماره 1590 /1401/ص مورخ 1401/5/31شهردار محترم؛  با توجه به ضرورت حفظ و نگهداری فضای سبز  و جمع آوری زباله شهرداری در نظر دارد در صورت ضرورت عدم انتخاب پیمانکار جدید نسبت به تمدید قرار داد شماره 1741/1400 و 1744/1400 مورخ 21/6/1400  به مدت حداکثر دو ماه در قالب ابلاغ 25%  افزایش حجم قرارداد یا متمم قرارداد مذکور با احتساب پرداخت ما به التفاوت افزایش حقوق و مزایای کارگران و ماشین آلات با اعتباری بالغ بر 6/500/000/000ریال اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار مذکور در اصلاحیه و یا متمم بودجه پادارخواهد گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

337- به استناد نامه شماره 1410/1401 / ص مورخ 1401/05/13شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 5193/ 42 / 5 / ص مورخ 01/ 04/ 1401 دفتر امور شهري منضم به نامه 14192 مورخ 23/ 03 / 1401 در خصوص مناسبت هاي تير ماه به ويژه چهاردهم روز ” شهرداريها و دهياريها ” و بمنظور تكريم و تقدير از كاركنان خدوم و زحمتكش، و مناسبت هايي همچون روز كارمند، روز مهندس، روز حسابدار، روز حراست، روز معماري، روز فناوري و اطلاعات و روز شهردار و همچنين با توجه به افزايش غير منتظره قيمت ها در راستاي هدفمندي يارانه ها كه فشار اقتصادي زيادي را بواسطه بهره مندي از كمترين حقوق به بار آورده است اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه بسته معيشتي شامل برنج، روغن جامد و مايع، گوشت و مرغ جهت كاركنان با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 120 / 1 ریال (يكصد و دوازده ميليون تومان) از محل اعتبارات خدمات مديريت “جبران خدمات كاركنان” هزينه تشريفات اقدام نمايد.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.