338 – مقرر گردید روز چهارشنبه از ساعت  11 الی 16 عصر؛ بازید میدانی از باغات سنتی ، قنات قدیمی شهر ، دامداری ها ، پروژه های آبیاری  کم فشار، با توجه به درخواست های کشاورزان و کشتارگاه شتر مرغ، توسط دکتر افلاطونی مدیریت محترم جهاد کشاورزی استان و همراهان صورت بپذیرد،

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

339- مقرر گردید بعد از بازدید میدانی جلسه ای مشترک توسط شورای کشاورزان، شورای اسلامی شهر شریفیه ، شهرداری شریفیه و جهاد کشاورزی استان در دفتر شورای اسلامی شهر شریفیه صورت بپذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.