340 – به استناد نامه شماره 1516 / 1401/ ص مورخ 1401/05/23شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 3126 / 1401 / و مورخ 23 / 05 / 1401 آقاي دكتر حسين هاشمي شهردار اسبق شهر شريفيه مبني بر پرداخت فوق العاده عمران سال هاي 1397 و 1398 اين شهرداري با استناد به نامه شماره 7357 مورخ  02 / 05 / 1401 و 6036 مورخ 13 / 04 / 1401 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري قزوين مبتني بر بلامانع بودن پرداخت فوق العاده عمران سال هاي مذكور اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ 600 / 578 / 46 ريال سال 1397 و مبلغ 600 / 257 / 58 ريال سال 1398 از محل اعتبارات خدمات مديريت فصل هفتم –  ساير هزينه ها، رديف 170103 ديون با محل –  فوق العاده عمران شهر، که در جلسه کمیسیون حقوقی و فرهنگی به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

341- مقرر گردید،  با توجه به مشکلات پلاک و کد پستی های سطح شهر، جلسه ای با حضور شهردار ، مسئول حمل و نقل و نماینده پست محمدیه برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

342- مقرر گردید با توجه به شکایات شهروندان از برخی ناظرین سطح شهر که با توجه کسورات و کمکاری در نظارت موجب ضرر و زیان برای شهروندان گشته، شهردار محترم اقدامات لازم جهت معرفی آنها به نظام مهندسی اقدام نماید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

343- به استناد بند 14 ماده 55 شرح وظایف شهرداری و تبصره ذیل آن مقرر گردید، شهردار محترم اقدامات لازم، اتخاذ و تدابیر موثر برای رفع خطر از بناهای خطرناک خصوصا مشرف  به معابر عمومی  از جمله ملک آقای حیدر زاده روبه روی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) انجام نموده و ماهیانه گزارش آن را ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.