344- به استناد نامه شماره 1730/ 1401مورخ 1401/06/09ص شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 3426/1401 مورخ 03/06/1401 هیات امنا، مسجد محمدیه مبنی بر در اختیار قرار دادن موکت های آن مسجد جهت برگزاری مراسم و تایید واحد خدمات شهری شماره 1314/1401مورخ 1401/06/08این شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت هزینه شست و شوی موکت ها جهت استفاده در مناسبت های نماز عید فطر و قربان با اعتباری بالغ بر 30/000/000ریال از محل اعتبارات اجتماعی و فرهنگی برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها ردیف 150207 اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهرمطرح  گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و یا اصلاحیه بودجه پادار خواهد گردید .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

345- نامه شماره 1729/1401 ص مورخ 1401/06/09شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 9624/42 ص مورخ 1401/06/05دفتر امور شهری مبنی بر تقدیر و تشکر شایسته از کارکنان خدوم و زحمتکش به مناسبت روز کارمند، این شهرداری در نظر دارد با اعتباری بالغ بر 600/000/000ریال از محل اعتبارات خدمات مدیریت بحران خدمات کارکنان هزینه تشریفات اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم در متمم و یا اصلاحیه بودجه پادار خواهد گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

346- به استناد نامه شماره 4236/11 مورخ  1401/06/07هیات تطبیق شهرستان البرز،  در خصوص بند 8  مصوبه شماره 329 صورتجلسه شماره 116 مورخ 1401/05/25موضوع پیشنهادی نرخ کرایه تاکسی ها، مدارک به نرخ اولیه مصوب، به همراه نماینده شورا در جلسه آتی حضور خواهند داشت .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

347- به استناد نامه شماره 4235 /11 مورخ  1401/06/07ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز در خصوص بند6 مصوبه شماره 327 صورتجلسه شماره 116 مورخ 1401/05/25با موضوع نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1401 / 1402  یک نسخه از نرخ کرایه ها به هیات تطبیق شهرستان ارسال خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

348- به استناد نامه شماره 1594/1401 / ص مورخ 31 /1401/05شهردار محترم،  از آنجایی که عوارض سالیانه خودرو های تاکسی خط شریفیه به قزوین و بالعکس برای سال 1401 به یکباره نسبت به سال 1400 با افزایش 3 برابری و تا سال 1400 مبلغ عوارض ماهیانه 50/000ریال و برای سال 1401 مبلغ 150/000ریال مواجه گردیده که این امر موجب نارضایتی تاکسیرانان و مراجعات مکرر  به دفتر شورا و شهرداری شریفیه، اعضاء شورای اسلامی شهر مبلغ 100/000ریال و پیشنهاد نمودند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

349- مقرر گردید اعضاء شورای اسلامی شهر در طول هفته از ساعت 10 الی 12 جهت ملاقات عمومی در دفتر شورا حضور داشته باشند. آقای علویری روز سه شنبه ، آقای مهندس خانی روزیکشنبه ، حاج آقا حسن لی روز دوشنبه و آقای نظری روز پنجشنبه در دفتر شورا حضور داشته باشند ، ضمنا ملاقات عمومی همه اعضاء شورای اسلامی شهر  و شهردار محترم روز دوشنبه از ساعت 10 الی 12 می باشد ، و در صورت لزوم از مدیران ذیربط در جلسه ملاقات عمومی به عمل آید .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.