362 مقرر گردید،  واحد فنی و عمرانی شهرداری تا مورخ 31/06/1401 نسبت به نقشه برداری  پروژه کمربندی شرقی ( 9 دی ) و تحویل آن به آب منطقه ای اقدام نمایند .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

363- مقررگردید گزینه اجرایی دیوار کشی رودخانه های غربی و شرقی  بصورت شیب دار و بررسی هزینه ها توسط شرکت آب منطقه ای تا مورخ 03/07/1401 به شورای اسلامی شهر شریفیه و  شهرداری اعلام گردد .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

364- مقرر گردید شهردار محترم طی نامه ای نسبت به اعلام میزان حداکثر اعتبار مشارکتی نسبت به پروژه کمربندی شرقی ( 9 دی )  به آب منطقه ای استان اعلام نماید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.