365 به استناد نامه شماره 1408 / 1401 / ص مورخ 12 / 05 / 1401 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 1060 مورخ 11 / 05 / 1401 روابط عمومي مبني بر تهيه و خريد تابلوهاي شهداء اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تعويض تعدادي از تابلوهاي شهيدان والامقام (25 عدد ) با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 800 / 1  ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه و طرح  بازآفريني فضاهاي شهري، پروژه تهيه و خريد تابلوهاي شهداء اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

366- به استناد نامه شماره 1963 / 1401 / ص مورخ 28 / 06 / 1401 شهردار محترم؛  با توجه به تخصيص اعتبار ماده (42) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، و همچنين با استناد به برآورد پروژه پياده رو سازي معابر شهري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه پياده رو سازي معابر با اعتباري بالغ  بر000 / 000/ 000/ 10 ريال، از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري،  طرح احداث و بهسازي پياده رو ها، پروژه تكميل پياده رو سازي معابر شهري از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود . در جلسه شورای اسلامی شهر  پروژه مذکور بصورت امانی با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

 به بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.با اتفاق آراء  بصورت امانی مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

367- به استناد نامه شماره 1989 / 1401 / ص مورخ 30 / 06 / 1401 شهردار محترم؛ با توجه به  نامه شماره 4889/ 12  مورخ 29/ 06/ 1401 فرمانداري شهرستان البرز،  مبني بر تهيه هدايا جهت آئين تكريم و تجليل از پيشكسوتان دفاع مقدس همزمان با سراسر كشور،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه شش عدد كارت هديه 000 / 000 / 5 ريالي جمعا با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 30 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي ماده 16 و 17 برگزاري همايش ها و نشست ها رديف 150303 هدايا و پرداخت هاي تشويقي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.