379- به استناد نامه شماره 1671 مورخ 18 / 04 / 1401  فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید مطهری ( ره ) درخصوص مساعدت در پرداخت هزینه پذیرایی عومل اجرایی واکسیناسیون در سالن سردار شهید رجبعلی بهتویی به مبلغ 000 / 000 / 18 ریال، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.    

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

380- مقرر گردید، به استناد بند 2 ماده 55 وظایف و قانون شهرداریها مصوب 11 / 04 / 1334 اصلاحات و الحاقات بعدی، در جلسه آینده کمیسیون بهداشت از نماینده شبکه بهداشت شهرستان البرز و نماینده دادستانی بخش محمدیه و شهرداری در خصوص جمع آوری آبهای سطحی و برنامه نصب فاضلاب شهری دعوت بعمل آوردند و به وسیله تراکت، استفاده از فضاهای مجازی، ائمه جماعات و هیات امناء و هیات های مذهبی، اخطار لازم در مهلت قانونی یکماهه جهت قطع فاضلاب و یا هر نوع پساب خانگی در سطح شهر اقدام گردد. و نیز در صورت عدم توجه افراد به دلیل دفع فاضلاب خانگی در جوی آب و جداول، که بهداشت عمومی را به مخاطره جدی می اندازد. ایشان به مراجع قضایی معرفی می شوند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.                         

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

381-  مقرر گردید، به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجارتهای بازدارنده، هر اقدامی که موجب تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود. مجازات دارد و همچنین به استناد بند 2 ماده 55 شرح و وظایف شهرداری )، اطلاعیه و تراکت با همکاری، مشارکت شهرداری و اداره شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز که در آن از شهروندان محترم درخواست می شود ، نسبت به دفع فاضلاب خانگی به بیرون از منزل و هدایت به جداول شهری اجتناب نمایند.

* – ضمنا مهلت یکماهه به خانوارهایی که با دفع فاضلاب منازل به کوچه ها، خیابان ها و همچنین جداول شهری موجب آلودگی و تهدید بهداشت عمومی می گردند، داده خواهد شد.

*- لذا پس از پایان و اتمام مهلت یکماهه،  اقدامات قانونی لازم از طریق شهرداری، شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، جهت جلوگیری از دفع غیر قانونی فاضلاب منازل از طریق مراجع قانونی اقدام عاجل صورت پذیرد. و همچنین گزارش ماهیانه آن توسط شهرداری و اداره بهداشت به صحن شورای اسلامی شهر ارائه گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.                         

  با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.