382- به استناد نامه شماره  2123 / 1401/  ص  مورخ 16  / 07 / 1401  شهردار محترم، با توجه به نامه شماره 4223/ 1401 مورخ 11/ 07 / 1401 فرمانده انتظامي شهرستان البرز، مبني بر تخصيص مبلغ 000 / 000 / 200 ريال جهت تجليل از كاركنان نيروي انتظامي در هفته فراجا، اين شهرداري در نظر دارد به مناسبت هفته نيروي انتظامي، جهت  قدرداني و تجليل از زحمات و كوشش هاي آن عزيزان ، از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي برگزاري همايش ها و نشست ها رديف هزينه تشريفات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.      

*- ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.