389- به استناد نامه شماره  5333 / 11  مورخ 17  / 07 / 1401  ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز، درخصوص از قلم افتادگی یک صفر در قسمت تبصره 4 ماده صد در تعرفه عوارض، مقرر گردید، شهردار محترم پرونده های ارسالی در کمیسیون ماده صد در سال 1401 را تا جلسه آینده شورای اسلامی شهر و در جلسه آتی و همچنین لیست تمامی پرونده ها؛ شامل تبصره 4 به صحن شورای اسلامی شهر را ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

390- به استناد نامه شماره  2050  / 1401 / ص مورخ 04  / 07 / 1401  شهردار محترم. با توجه به درخواست شماره 920 / 1401 مورخ 28/ 04/ 1401 واحد خدمات شهري و پيرو نامه هاي ارسال شده از سوي استانداري در خصوص كنترل حيوانات ناقل بيماري ( سگ هاي ولگرد )،  به شماره هاي 8403 / 42 / 59 و 5583 / 42 / 59 و نامه شماره 10530  / 42 / 59 ، اين شهرداري در نظر دارد به منظور كنترل نسبت به جمع آوري سگ هاي ولگرد سطح شهر به تعداد 200 قلاده با اعتباري بالغ بر 000/000 /700 ريال  از محل اعتبارات تحول اداري و مديريت عملكرد، اقدام نمايد. که در کمیسیون بهداشت به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.      

لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.   

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.