392- مقرر گردید شهردار محترم طرح مطالعاتی، جهت احداث سالن چند منظوره در آرامستان شهر جهت امور فرهنگی، مذهبی و اجتماعی برای سال آینده آماده و به جلسه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

393- مقرر گردید شهردار محترم گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص پروژه بلوار غربی و میدان آذران و همچنین میدان تقاطع شهید بهشتی برای جلسه آینده شورا ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

394- مقرر گردید درخصوص پروژه اتصال بلوار غربی به بلوار شهید بهشتی که در بودجه سال 1401 پیش بینی شده و جزء اولویت های شورا و شهرداری می باشد. لذا هنوز اقدامی صورت نگرفته، شهردار محترم در جلسه آینده شورا گزارشی را از پروژه مذکور ارائه نمایند.  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.