411 مقرر گردید با توجه به مشکلات پروژه دیوار رودخانه های غربی، شرقی و عدم شروع آن توسط آب منطقه ای. جلسه ای با حضور معاون عمرانی فرمانداری و آب منطقه ای استان و شهرستان دعوت بعمل آید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

412 – به استناد نامه شماره 6148 / 11  مورخ 09 / 08 /1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ در خصوص صورتجلسه 138 بند یک مصوبه 391 مورخ 27 / 07/ 1401 موضوع؛ مبالغ جرائم، مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده هیات تطبیق حضور داشته باشند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.                  

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.