414 – به استناد نامه شماره  6407 /11 مورخ 16/ 18 /1401  ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز. در خصوص صورتجلسه 141 مصوبه شماره 403 بند 4  مورخ 10 / 08/ 1401 ، اجرای قرارداد پشتیبانی خدمات انفورماتیک شهرداری، مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده هیات تطبیق  شهرستان البرز حضور داشته باشند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

415 – به استناد نامه شماره 6412 / 11  مورخ 16 / 08 /1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ در خصوص صورتجلسه شماره 141 بند هشت مصوبه 407  مورخ 10 / 08/ 1401 موضوع؛  سرپرست واحد حمل و نقل شهرداری مبنی بر راه اندازی حمل و نقل عمومی، مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده هیات تطبیق شهرستان البرز حضور داشته باشند. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

416- مقرر گردید. با توجه به انتخاب شورای حل اختلاف شهرشریفیه، بعنوان یکی از شوراهای حل اختلاف نمونه استان، از اعضاء محترم این شورا، توسط شورای اسلامی شهر و شهردار محترم، به پاس زحمات این عزیزان تقدیر بعمل آید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

417 – به استناد نامه شماره 6399 / 11  مورخ 16 / 08 /1401 ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ در خصوص صورتجلسه شماره 140 بند یک مصوبه  395 مورخ 04 / 08/ 1401 موضوع؛  تجلیل از کارکنان نیروی انتظامی، مقرر گردید از محل اعتبارات  فصل پنجم کمک های بلا عوض مساعدت و کمک به اشخاص حقوقی، ردیف 150208 کمک به بخش عمومی،  مبلغ 000 / 000 / 200 ریال هزینه گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.