به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، جناب آقای دکتر سیاهکال مرادی نماینده محترم، در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه، شهردار محترم، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر، از تشریف فرمایی جناب آقای دکتر سیاهکال مرادی، نماینده محترم، در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه، به شهر شهید پرور شریفیه تقدیر و تشکر نمودند. و در ادامه به مشکلات عمده این شهر از جمله؛ پروژه های عمرانی نیمه تمام شهرداری 1- سالن ورزشهای باستانی 2- پروژه کمر بندی 9 دی 3- بلوار غربی شهر اشاره و مطالبی را در این زمینه بیان نمودند.

*- حاج آقا حسن لی نیز ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر سیاهکال مرادی، نماینده محترم ،  در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه، از تشریف فرمایی ایشان به شهر شهید پرور شریفیه ، به مشکلات عمده این شهر از جمله؛ پروژه های نیمه تمام شهرداری 1- سالن ورزشهای باستانی 2- پروژه کمر بندی 9 دی 3- بلوار غربی شهر اشاره  و خواستار مساعدت نماینده محترم با اعضاء شورای اسلامی شهر و شهرداری جهت تکمیل پروژه های مذکور شدند.

*-آقای مهندس خانی، نیز ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر سیاهکال مرادی، نماینده محترم، در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه، از تشریف فرمایی ایشان به شهر شهید پرور شریفیه ، به مشکلات عمده این شهر از جمله؛ پروژه های نیمه تمام شهرداری 1- سالن ورزشهای باستانی 2- پروژه کمر بندی 9 دی 3- بلوار غربی شهر  4-  پروژه اتصال بلوار غربی به بلوار شهید بهشتی  و میدان آذران اشاره و خواستار مساعدت  و همکاری نماینده محترم جهت تکمیل پروژه های مذکور در شهر شریفیه شدند.

 *- آقای حسن بهتویی نیز؛ از تشریف فرمایی جناب آقای دکتر سیاهکال مرادی، نماینده محترم،  در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه تشکر نمودند. و در ادامه به مشکلات عمده این شهر از جمله؛ پروژه های نیمه تمام شهرداری 1- سالن ورزشهای باستانی 2- پروژه کمر بندی 9 دی 3- بلوار غربی شهر  اشاره و خواستار مساعدت نماینده محترم، جهت تکمیل پروژه های مذکور در شهر شریفیه شدند.*- جناب آقای دکتر سیاهکال مرادی نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی، از زحمات و تلاشهای اعضاء محترم شورای اسلامی شهر شریفیه و شهردار محترم و همچنین پرسنل خدوم و پرتلاش شهرداری شریفیه تقدیر و تشکر نمودند. در ادامه ایشان بیان نمودند که جهت حل مسائل و مشکلات مربوط به پروژه های نیمه تمام در شهر شریفیه را با ادارات ذیربط، در اسرع وقت پیگیری خواهند نمود.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.