429 – به استناد نامه شماره 2839 /  1401 / ص  مورخ  09 / 09 / 1401  شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 2340 مورخ 09/ 09/ 1401 امور اداري در خصوص تهيه اقلام جهت شب يلدا،  اين شهرداري در نظر دارد به منظور افزايش ايجاد انگيزه و افزايش و ارتقاء جايگاه خانواده،نسبت به تهيه بسته معيشتي شامل آجيل و مرغ جهت كاركنان با اعتباري تا سقف  000 / 000 / 300 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت “جبران خدمات كاركنان” هزينه تشريفات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

430 – به استناد نامه شماره 679 /  1401 /  6 / ص  مورخ  07 / 09 / 1401  مرخصی شهردار محترم از تاریخ 07 /09 / 1401  لغایت 08 /09/ 1401  با جانشینی آقای یاسر اسفرورینی به استناد تبصره 1 ماده 8 آئین نامه حقوق و مزایای شهردار مصوب 19 / 03 / 1370 ؛ که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

431 – مقرر گردید کوچه بن بست خیابان شهید عراقی ضلع جنوبی مسجد حضرت ابوالفضل ( ع ) به علت خاکی بودن و همچنین تقاضای هیئت امنای مسجد و اهالی محترم،  شهردار محترم در اسرع وقت نسبت به ساماندهی، اجرای جدول و آسفالت آن اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.