457 – به استناد نامه شماره 3186 / 1401 / ص  مورخ 11 / 10 / 1401 شهردار محترم؛ پيرو مجوز صادره شماره 460 / 1401 / 6 / ص مورخ 05 / 06 / 1401 آن شوراي محترم ، جهت خريد اقلام آسانسور تا سقف 000 / 000 / 750 / 3 ريال ، استعلام بهاء خريد اقلام درخواستي در سامانه ستاد ايران صورت پذيرفت نظر به اينكه كشف قيمت حاصله، حداقل قيمت اعلامي پيشنهاد دهندگان 000 / 000 / 240 / 5 ريال مي باشد،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار خريد لوازم مورد نياز و اجراي ابنيه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500/ 1 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد، طرح طراحي، احداث، تكميل و تجهيز ساختمان اداري، پروژه خريد، نصب و راه اندازي آسانسور از طريق استعلام بهاء  اقدام نمايد. که در جلسه شورای

اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

458 به استناد نامه شماره 3187 / 1401 / ص  مورخ 11 / 10 / 1401 شهردار محترم؛ پيرو قرارداد شماره 1871 /1401 /ص مورخ 19 /06 /1401 با موضوع اجراي پیاده روسازي معابر سطح شهر به استحضار ميرساند با عنايت به اينكه مبلغ اوليه پيمان رو به اتمام بوده و با افزايش 25 درصد آن ، امكان اجراي حدودا 1000 مترمربع ديگر كفپوش ميسر ميگردد.

 اولویت اول؛ پياده روسازي كوچه آذران اول، اولویت دوم؛   پياده روسازي خيابان حضرت رقیه ( س ) که در کمیسیون عمران شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

459 با استناد به صورتجلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، مقرر گردید؛ شهردار محترم ظرف مدت 10 روز نسبت به تعیین و تکلیف پروژه های نیمه کاره اقدام و نتیجه را به جلسه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.