45– به استناد نامه شماره 11/9964مورخ 1400/07/01فرماندار و رئیس محترم هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز؛ در خصوص بند 30 مصوبه جلسه شماره 9 مورخ 1400/06/14جهت احداث مرکز معاینه فنی؛  نظر فرماندار محترم شهرستان البرز؛ تامین و مکاتبات، توسط شهردار محترم به شورای ترافیک شهرستان صورت پذیرفت.

به اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.