460 به استناد نامه شماره 3195 / 1401 / ص  مورخ 14 / 10 / 1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 1000/ 1401 مورخ 12/ 10/ 1401 واحد اداري و 1011 مورخ 1401 / 10 / 13 واحد مالي مبني بر خريد نرم افزار منابع انساني و خزانه داري ،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد نرم افزار با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 361 ريال ،  از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي و ماموريت خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار پروژه خريد نرم افزار هاي مالي و اداري  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد . 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

461 مقرر گردید با توجه به مشکلات آب و فاضلاب در شهر شریفیه،  از مسئولین آبفای استان،  شهرستان و شهر در جلسه هفته آینده شورای اسلامی شهر، دعوت بعمل آید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.