476 – به استناد نامه شماره 3415 / 1401 / ص مورخ 08 / 11 /1401 شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 1056/ 1401  مورخ 02/ 11/ 1401 واحد حراست مبني بر ضرورت استفاده از دوربين هاي مداربسته نظارت تصويري جهت ساختمان غسالخانه، آرامستان و گلزار شهداي شهر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب دوربين و تجهيزات ارتباطي وابسته،  از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 600 / 5 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران طرح اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري شهر پروژه نصب دوربين در معابر اصلي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.