479 -به استناد نامه شماره 3192 / 1401 / ص مورخ 12 / 10 /1401 شهردار محترم.با عنايت به درخواست شماره 1401/5571/ص مورخ 1401/09/09 آقاي حبيب اله حسن زادهبابت زمين واقع در خيابان شهيد چمران كوچه والفجر 24 براي استفاده از قانون ماده واحده مبني بر صدور جواز ساخت ، به استحضار مي رساند ، مساحت كل زمين مذكور 61/ 109 مترمربع مي باشد كه به ميزان 46/ 52 مترمربع در طرح بازگشايي معبر ( كمربندب 9 دي و خيابان والفجر 24)واقع شدهو باقي مانده مساحت زمين بعد از عقب نشيني با كاربري مسكوني به ميزان 15/ 57 مترمربع مي باشد كه طبق طرح تفصيلي شهر شريفيه زير حد نصاب تفكيك براي صدور پروانه احداث قرار ميگيرد. لذا با توجه به اینکه کل مسیر ساخته شده است. و این زمین تنها باقی مانده و خارج از بستر رودخانه می باشد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.          

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

480 – به استناد نامه شماره 3528/ 1401 /  ص مورخ 18 / 11 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 6787/ 1401 / و مورخ 10/ 11/ 1401 خانم زهره عبادي فر مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي روزمره زندگي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 3 ريال جهت پرداخت هزينه هاي روزمره از محل اعتبارات فصل ششم رفاه اجتماعي رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد.              

که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

481 – به استناد نامه شماره 3527/ 1401 /  ص مورخ 18 / 11 /1401 شهردار محترم؛ با توجه به نامه وارده شماره 6475/ 1401 مورخ 20/ 10/ 1401 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز، مبني بر مساعدت مالي به تيم فوتسال بانوان شهر شريفيه، جهت شركت در مسابقات ليگ دسته سه كشور  اين شهرداري در نظر دارد، نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 50 ريال جهت هزينه هاي شركت در مسابقات از محل اعتبارات فصل پنجم كمك هاي بلاعوض رديف 150208 كمك به بخش عمومي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.