510 مقرر گردید باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری شریفیه تاسیس و شهردار محترم پیگیریهای لازم را از طریق اداره کل ورزش و جوانان انجام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام نمایند. همچنین آقای محسن بهتویی از فعالان ورزش شهر به نمایندگی از شورا و شهرداری، پیگیریهای لازم را جهت تصویب در اداره ورزش و جوانان انجام نمایند. که در جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر به تصویب رسید. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

511 نامه شماره 3913 / 1401 /  ص مورخ  16/ 12 / 1401  شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 6487 / 1401 / و مورخ 21/ 10/ 1401 آقاي حبيب سلطانشاه مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي درمان فرزند(بيماري كليوي)  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 5 ريال جهت پرداخت هزينه هاي درمان فرزند نامبرده از محل اعتبارات فصل ششم رفاه اجتماعي رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.                

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

512  – نامه شماره 4043 / 1401 /  ص مورخ  22/ 12 / 1401  شهردار محترم ؛  به پيوست متمم و اصلاحيه بودجه  سال 1401 اين شهرداري با اعتبار( درآمدي )  بالغ بر 000/ 000/ 000/ 350 ريال بحضور تقديم مي گردد. از اعتبار مذكور مبلغ 000/ 000/ 700/ 202 ريال مربوط به اعتبارات هزينه هاي جاري و مبلغ 000/ 000/ 300/ 147 مربوط به اعتبارات پروژه هاي عمراني مي باشد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.