جلسه شماره 18– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه نداشت.

جلسه شماره 18– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه نداشت.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه شماره 18– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند جلسه مذکور مصوبه نداشت.”

قالب وردپرس