529 مقرر گردید شهردار محترم پیگیریهای لازم با فرماندار محترم شهرستان البرز، درخصوص برگزاری همایش روز ملی شوراهای شهرستان البرز در سالن اجتماعات شهرداری انجام نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

530  –به استناد نامه شماره 542 / 11 مورخ  31 / 01 / 1402 ریاست محتر هیات تطبیق شهرستان البرز. در خصوص بند 7 صورتجلسه شماره 177 مورخ 19 / 01 / 1402 با موضوع تهیه و خرید المان ماه مبارک رمضان  در جلسه مطرح و مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری در جلسه آینده هیات تطبیق شهرستان البرز حضور داشته باشند.  .

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

531  به استناد نامه شماره 317 / 1402 / ص  مورخ  28 / 01 / 1402 شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 1401/3284/و مورخ 1401/05/30 آقاي مختار شمع الدينلوئي مالك زميني به مساحت 36/ 150 مترمربع واقع در خيابان شهيد عراقي كوچه آذران يك (به شماره پرونده 4142) ، كه مطابق طرح تفصيلي شهر شريفيه داراي عقب نشيني به ميزان 90 / 21 در  ضلع غربي مي باشد و درخواست ايشان مبني بر تعيين تكليف زمين خود با توجه به ساخت ساز صورت گرفته توسط مالكين همجوار و عدم تملك معبر پيشنهادي (خيابان ستارخان) توسط شهرداري و استفاده از قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني بدون عقب نشيني در ضلع غربي را دارد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه مطرح و مقرر گردید، شهردار محترم طبق مقررات و جهت رفع تعارض مالکیت اقدام نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.