549 مقرر گردید، مصوبات اجراء نشده در دوره ششم شورای اسلامی، توسط مسئول دفتر شورای اسلامی شهر، احصاء و از طریق شورا پیگیری گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.