جلسه شماره 19– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند، جلسه مذکور مصوبه نداشت.

جلسه شماره 19– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند، جلسه مذکور مصوبه نداشت.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه شماره 19– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند، جلسه مذکور مصوبه نداشت.”

قالب وردپرس