569  – مقرر گردید حسابرسی سال 1400 شورای اسلامی شهر و شهرداری توسط شرکت تدبیر محاسب آریا که مورد تایید انجمن حسابداران رسمی ایران می باشد. بر اساس بخشنامه جامعه حسابداران رسمی مبلغ  000 /000 /250 ریال انجام پذیرد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

570 –  مقرر گردید؛ شهردار محترم و واحدهای عمرانی، شهرسازی، نسبت به پیاده سازی نقشه پل غربی بر روی زمین اقدام و نسبت به اقدامات بعدی جهت اجرای پروژه ظرف مدت یک هفته تصمیم گیری گردد. که در کمیسیون عمران تصویب شده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

571- مقرر گردید؛ مکاتبات با ادارات خدمات رسان از جمله؛ ادارات آب، فاضلاب، گاز و مخابرات جهت جابجایی تاسیسات،  اقدامات لازم توسط ریاست محترم شورا و شهردار محترم صورت پذیرد. و همچنین از محل پرژه توسط مسئولین فوق بازدید میدانی انجام گیرد. که در کمیسیون عمران تصویب شده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

572 – مقرر گردید استعلامات لازم از راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت پل های آبرو  و و ریل راه آهن، به لحاظ ریشه های پل و نوع سازه،  توسط شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم انجام گیرد. که در کمیسیون عمران تصویب شده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

573- مقرر گردید با توجه به شکایات مردمی مبنی بر افت فشار آب در سطح شهر، مکاتبه ای با اداره آب و فاضلاب شهرستان البرز صورت پذیرد. لذا نسبت به انعکاس این مشکل به شهروندان اقدام گردد. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

574- به استناد نامه شماره 893 / 14025 /  ص مورخ  23 / 02 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست وارده به شماره 4894/1400/و مورخ 10/09/1400 وراث مرحوم علي اكبر نور محمدي كه قصد توافق و احداث بنا براي تمامي يك قطعه زمين به مجموع مساحت 34/3550 متر مربع  برابر كروكي و قولنامه هاي ارائه شده پيوست واقع در كمربندي 9 دي انتهاي كوچه با هنر 7و 8 (بخش 14 قزوين قريه شريف آباد )  را با اين شهرداري دارند.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

575  مقرر گردید؛ حسابرسی سال 1401 شورای اسلامی شهر و شهرداری توسط شرکت تدبیر محاسب آریا که مورد تایید انجمن حسابداران رسمی ایران می باشد. بر اساس افزایش بخشنامه اعلامی جامعه حسابداران رسمی، به صورت تقریبی مبلغ  000 /000 /380  ریال ( با افزایش 50 درصدی ) قابل پرداخت می باشد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.