576 به استناد نامه شماره 903 / 1402 / ص مورخ 08 /03 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 682 / 1402 مورخ 07 / 03 / 1402 واحد فني و عمراني مني بر  برآورد فاز دوم  پروژه پياده رو سازي بلوار شهيد بهشتي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي فاز دوم ( باقيمانده) پروژه پياده رو سازي بلوار شهيد بهشتي  با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 500/ 4 ريال از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه تكميل پياده رو سازي بلوار شهيد بهشتي  از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

577 –  مقرر گردید؛ درخصوص اجرای فاز دوم  پروژه رودخانه کمربندی شرقی، بصورت ترک تشریفات جلسه ای باحضور فرماندار محترم شهرستان البرز و آب منطقه ای استان شهرستان برگزار گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

578 –  مقرر گردید؛ جهت اجرای دیواره و پل رودخانه غربی، جلسه ای با حضور فرماندار محترم شهرستان البرز و  ادارات خدمات رسان،  جهت همکاری و مساعدت برگزارگردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.