579 به استناد نامه شماره 1085 /1402 / ص  مورخ 17 /03 / 1402 شهردار محترم؛ بازگشت به مصوبه شماره 899 / 1401 / 6 / ص مورخ 30 / 11 / 1401 آن شوراي محترم و با توجه نامه شماره 18371 / 42 / 59 / ص مورخ 20 / 10 / 1401 مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراها مبني بر تخصيص تعداد محدودي خودرو ون با شرايط ويژه به شهرداري ها و با توجه به نامه شماره 3300 / 1401 / ص مورخ 21 / 10 / 1401 و با عنايت به اينكه خودروهاي مذكور آماده تحويل مي باشد، ( اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد سه دستگاه خودرو ون  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 12 ريال ، از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهييز ماشين آلات ، پروژه خريد ماشين آلات اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

580 – به استناد نامه شماره 1083 /1402 / ص  مورخ 17 /03 / 1402 شهردار محترم؛   بازگشت به مصوبه شماره 806 / 1401 / 6 / ص مورخ 28 / 10 / 1401 آن شوراي محترم در خصوص انجام پروژه خريد و نصب دوربين هاي پايش تصويري اين شهرداري اقدام به برگزاري 3 مرحله مناقصه در سامانه ستاد ايران نمود كه متاسفانه هيچ پيشنهاد قيمتي دريافت نگرديد. اينك با عنايت به نامه شماره 5812 / 12 مورخ 30 / 07 / 1401 معاونت محترم سياسي امنيتي، اجتماعي فرمانداري شهرستان البرز مبني بر ضرورت نصب و راه اندازي دوربين هاي پايش تصويري ترافيكي و امنيتي،  و نامه داخلي  شماره 806 / 1402  مورخ17 / 03 / 1402 مسئول محترم حراست شهرداري مبتني بر برآورد جديد اجراي پروژه ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب دوربين و تجهيزات ارتباطي وابسته، جهت 4 نقطه از سطح شهر، تجهيزات اتاق مانيتورينگ و افزايش تحهيزات ذخيره سازي سرورهاي دوربين ها و همچنين تجهييزات جانبي شامل انشعاب برق، تير برق، ترانس برق، دكل پرژكتور و پرژكتور و … با توجه به نامه ها و صورتجلسات كميته فني استقرار سيستم هاي نظارت تصويري استانداري قزوين و با توجه به مصوبه شوراي امنيت كشور شركت هاي خاصي كه از اين كميته مجوز دريافت ميكنند امكان انجام پروژه هاي نظارت تصويري ترافيكي و امنيتي را دارند از طريق مناقصه محدود  و با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 40 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري شهر، پروژه نصب دوربين در معابر اصلي اقدام نمايد، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

581- به استناد نامه شماره 1090 /1402 / ص  مورخ 17 /03 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به  نامه شماره 1266 / 1402 / و مورخ 31 / 02 / 1402 اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز  مبني بر مساعدت جهت تهيه اقلام جهت ايمن سازي كنتور برق و ترانس برق سالن ورزشي فجر شريفيه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت جهت خريد اقلام مذكور با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 100 ريال از محل اعتبارات فصل پنجم كمك هاي بلاعوض رديف 150208 كمك به بخش عمومي( ورزشي) اقدام نمايد. ، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

582-  مقرر گردید شهردار محترم طرح تملک و بازگشایی انتهای خیابان طالقانی ( مسجد جامع ) را برآورد هزینه نموده و تصمیم نهایی به صحن شورای اسلامی شهر را کتبا ظرف مدت حداکثر 10 روز ارائه نمایند.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.