590 مقرر گردید، شهردار محترم جهت هماهنگی با کلانتری 14 شریفیه برای استقرار نیروی انتظامی در بوستان یاس و  برخورد با موتور سوران و ورود سگ به بوستان اقدامات لازم را انجام نمایند. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود و در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

591 مقرر گردید شهردار محترم جهت هماهنگی برای استقرار نیروی راهور در سطح شهر، جهت ساماندهی حمل، نقل و انظباط ترافیکی با نیروی انتظامی استان اقدامات لازم مبذول فرمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

592-  مقرر گردید، به استناد بخشنامه بودجه شورای اسلامی شهر، جهت پرداخت 2 %  بودجه شورای اسلامی شهرستان از محل بودجه شورای اسلامی شهر به مبلغ  000 / 000 / 59 ریال، از کل بودجه شورای اسلامی شهر شریفیه به حساب شبا  420170000000110377384006  IR واریز گردد. با توجه به دستور العمل و بودجه سال 1402 شورای اسلامی شهرها و ابلاغی سازمان شهرداری های کشور، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

593- به استناد نامه شماره 1090 / 1402 / ص   مورخ 17 /03 / 1402 شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 785/ 1402 مورخ 16/ 03/ 1402 سرپرست محترم واحد حمل و نقل  مبني بر لزوم استفاده از ظرفيت اتوبوسراني شهرداري قزوين جهت جابجايي مسافران خط قزوين به شريفيه و بالعكس و همچنين مكاتبه صورت گرفته با شهردار قزوين طي نامه شماره 3993 / 1402 / ص مورخ 21 / 12 / 1401 ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه اجاره بكارگيري 4 دستگاه اتوبوس و یا وسیله نقلیه عمومی دیگر به اقتضاء محل، جهت جابجايي مسافر از قزوين به شريفيه و بالعكس  با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 820/ 24 ريال از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه توسعه، تجهييز و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومي،  طرح احداث خطوط ويژه ، ايستگاه ها و خريد اتوبوس، پروژه راه اندازي خط اتوبوسراني قزوين شريفيه با عقد قرارداد اجاره با شهرداري قزوين (اتوبوسراني) اقدام نمايد. که در کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

594 –  به استناد نامه شماره 1215 / 1402 / ص   مورخ 24 /03 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه وارده شماره 1869/ 1402/ و مورخ 24/ 03/ 1402 سر دفتر شماره( 09 )كرج مبني بر هزينه تنظيم 20  فقره سند غير منقول از جانب بنياد شهيد انقلاب اسلامي به نام شهرداري شريفيه، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه ثبت نقل و انتقال اسناد به مبلغ تقريبي 000 / 600/ 207 ريال از محل اعتبارات جاري ، هزينه هاي قضائي، ثبتي و حقوقي، رديف هزينه هاي ثبتي، اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

595- به استناد نامه شماره 1166 / 1402 / ص  مورخ 22 /03 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به  نامه شماره 1709/ 1402 / و مورخ 17/ 03/ 1402 آژانس امين سفر مبني بر پرداخت هزينه آژانس جهت نماينده كميسيون ماده 100 و تجديد نظر شهرداري شريفيه در سال 1400 و 1401 ، و تاييديه شماره 829 / 1402 مورخ 18 / 03 / 1402 مسئول محترم واحد شهرسازي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه قبوض آزانس با اعتباري بالغ بر 000 / 800/ 78 ريال از محل اعتبارات فصل دوم استفاده از كالا و خدمات رديف 121404 كرايه وسائط نقليه اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.