602 – به استناد نامه شماره 1333 / 1402 / ص  مورخ 24 /03 / 1402 شهردار محترم؛  به نامه شماره 984/ 1402 مورخ 28/ 03 / 1402 واحد فني و عمراني مبني بر برآورد پروژه تكميل پياده رو سازي معابر  ( فاز دوم آذران يكم و فاز دوم خيابان صياد شيرازي )، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه پياده رو سازي معابر مذكور، (بدون احتساب ضريب احتمالي پيشنهادي پيمانكار)  با اعتباري بالغ بر000 / 000/000 / 6 ريال از محل حمل و نقل و ترافيك ، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه پياده رو سازي معابر خيابان آذران يكم و صياد شيرازي، از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

603  مقرر گردید؛ شهردار محترم و مسئول واحد حمل و نقل عمومی شهرداری موارد ذیل را بررسی و نتیجه را به جلسه شورای اسلامی شهر اعلام نمایند.

الف- استفاده از ظرفیت اتوبوس یا مینی بوس به نسبت اقتضای محل.

ب شناسایی مسیرهای خدمات رسان در شهر که اکثر مناطق شهر پوشش داده شود.

ج- صرفه و صلاح شهر و بیت المال حتما لحاظ گردد.

د- راه اندازی ایستگاه راهور قبل از راه اندازی حمل و نقل عمومی الزامی است.

ه استفاده از ظرفیت و تجربه سازمانهای حمل و نقل شهرهای قزوین، محمدیه، الوند که در کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.