614 به استناد نامه شماره 2523 / 11  مورخ 03 /04 / 1402  ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز؛ درخصوص صورتجلسه شماره 194 مصوبه 579  مبنی بر تخصیص تعداد محدودی خودروی ون ، نماینده شورا و شهرداری در جلسه مورخ 05 / 04 /1402 هیات تطبیق شهرستان البرز حاضر شدند و توضیحات لازم را ارائه نمودند.

با اتفاق آراء موردتصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

615  به استناد نامه شماره 1240 / 1402 / ص  مورخ 27 /03  / 1402 شهردار محترم؛ با عنايت به نامه وارده به شماره 1402/1175مورخ 1402/02/27 آقاي عباس نورمحمدي مالك زميني به مساحت 257.79 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه نيلوفر 8 ( كوچه نسترن سابق) نبش كوچه 6 متري و خيابان شهيد چمران كه درخواست تعيين تكليف و احداث بنا نموده اند. با توجه به بازديد كارشناس شهرسازي مشاهده گرديد بخش اعظم كاربري زمين مورد نظر برابرطرح جامع شهر شريفيه (216.79  متر مربع ) در طرح بازگشايي معبر شهيد چمران و البقي آن به متراژ 41 در كاربري آموزشي قرار ميگيرد (كروكي پيوست ). حال نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند، که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

616- به استناد نامه شماره 1340 / 1402 / ص  مورخ 31 /03 / 1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست آقاي علي شكري از مالكين اراضي واقع در انتهاي خيابان شهيد رجايي و باهنر 5، قبل از رودخانه شرقي جنب ميدان ولايت جهت احداث بنا به استحضار مي رساند، ملك مورد نظر، برابر طرح جامع مصوب در حريم ريل راه آهن مي باشد . حال با توجه به شرايط موجود در نظر است موضوع جهت تصميم گيري براي” تملك ملك برابر قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت، نسبت به تملك ملك مورد نظر( بر اساس قيمت كارشناسي) ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك طرح توسعه زيرساخت ها، پروژه تملك اراضي مورد نياز  و يا عدم تملك” جهت ايجاد معبر در جلسات آن شوراي محترم مطرح و نتيجه جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري اعلام گردد .

ضمنا مساحت كل زمين  65 / 189 مترمربع مي باشد كه به صورت چهار ديواري در دست بهره برداري می باشد، که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید

ضمنا در صورت تصويب اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.