617 مقرر گردید نماینده شورا و شهرداری لیست مصوبات اجراء نشده سال 1402 و پروژه های عمرانی پیش بینی در بودجه سال 1402 تهیه و به دفتر شورای اسلامی شهر ارائه نمایند

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.