618 – به استناد نامه شماره 1515 / 1402/ مورخ 12 / 04/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 1218 مورخ 12/ 04/ 1402 واحد فني و شهرسازي، مبني بر برگزاري جلسه بازآفريني شهري در سالن جلسات فرمانداري شهرستان البرز و لزوم پيگيري هر چه سريعتر جهت انعقاد قرارداد و ارائه طرح بازآفريني شهري . شهرداري  شريفيه در نظر دارد  نسبت به انعقاد قرارداد اجراي پروژه تهيه طرح بازآفريني شهري  را  از طريق ترك تشريفات مناقصه  با  مهندسين مشاور معماري شهر نماي زرين ” كه مورد تاييد دبيرخانه ستاد باز آفريني نيز مي باشد” با  اعتباري بالغ  000 / 456/ 262/ 2 ريال ( بر اساس پيش فاكتور ارائه شده )  از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، طرح باز آفريني فضاهاي شهري پروژه بازآفريني شهر شريفيه اقدام نمايد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد. 

 ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

619  – به استناد نامه شماره 1473 / 1402/ مورخ 07 / 04/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 1038/ 1402مورخ 31/ 03/ 1402 واحد خدمات شهري و فضاي سبز مبني بر تعويض سرسره هاي شكسته يا سوخته، افزايش لوازم و وسايل ورزشي بوستان بانوان و پارك نيلوفر،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و تجهيز بوستان بانوان و پارك محله اي نيلوفر جمعا با اعتباري بالغ  بر 000 / 000 / 300/ 1 ريال ، از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري ، طرح طراحي و احداث فضاي سبز محلي پروژه ايجاد و گسترش فضاي سبز محلي اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

620 به استناد نامه شماره 1168 / 1402/ مورخ 22 / 03/ 1402 شهردار محترم؛  با توجه به درخواست شماره 847/ 1402 مورخ 20/ 03/ 1403 مسئول محترم واحد حراست، مبني بر لزوم راه اندازي ارتباط راديوئي بي سيم بين شهرداري و كاركنان واحد اجرائيات و ماشين آتش نشاني ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اصلاح آنتن بي سيم مركزي و خريد باطري و رفع ايرادات و اشكالات شبكه راديوئي با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 000 / 1 ريال، از محل اعتبارات فصل دوم – ماشين آلات و تجهيزات رديف 220300 تجهيزات حفاظتي، ارتباطي  و بي سيم،  خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك، طرح تهيه و توليد سخت افزارها و نرم افزار ها پروژه تهيه تجهيزات بي سيم و راديوئي، از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.