621 مقرر گردید؛ جهت راه اندازی سالن فجر و برگزاری جلسه با مسئولین ورزش و جوانان استان و شهرستان جهت تسریع این کار و ایجاد تفاهم نامه بین اداره ورزش و جوانان و شهرداری ظرف مدت حداکثر 10 روز اقدامات قانونی و پیگیری توسط شهردار محترم و اداره ورزش و جوانان انجام پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

622  به استناد نامه شماره 1051 / 1402/ مورخ 13 / 03/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 390/ 1402 مورخ 16/ 02/ 1402  واحد فضاي سبز و خدمات ايمني شهر، مستند به نامه شماره 16620 مورخ 24 / 01 / 1402 بازرسي كل استان قزوين، مبني بر  برآورد ريالي شناسنامه دار نمودن باغات محدوده و حريم شهر و پلاك گذاري درختان محدوده شهر، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به شناسايي و پلاك گذاري درختان با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 800/ 1 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي ، برنامه زيبا سازي شهري، طرح تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي تزئيني و اطلاع رساني، پروژه شناسنامه دار نمودن باغات محدوده و حريم شهر و پلاك كوبي درختان اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد..

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

623- به استناد نامه شماره 1580 / 1402/ مورخ 14 / 04/ 1402 شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 1234/ 1402 مورخ 13/ 04/ 1402 روابط عمومي مبني بر برگزاري مراسم جشن عيد سعيد غدير در روزهاي پنجشنبه و جمعه و در دو مكان مختلف، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري مراسم مذكور، از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و نشست ها،  با عنوان هزينه كرد برگزاري مراسم جشن عيد سعيد غدير،  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 400 ريال اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

ضمنا اعتبار لازم  در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.