” بسم الله الرحمن الرحیم “

به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، فرماندارمحترم شهرستان البرز، معاونت محترم برنامه ریزی فرمانداری، شهردار محترم، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*-  شهردار محترم ضمن خیر مقدم به میهمانان و عرض تسلیت بمناسبت ایام ماه محرم، به موضوع جلسه در اراضی 5 / 131 هکتاری، مشکلات آن جهت الحاق به محدوده و مشکلات طرح جامع و همچنین نداشتن سرانه های عمومی در سطح شهر خواستار کمک جهت الحاق به محدوده این اراضی با توجه به مصوبه شورا شدند.

*- آقای مهندس غفوری فرماندار محترم، به موضوع اراضی الحاق به بافت در قبل داخل طرح جامع که بسیار زیاد می باشد. لذا هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته است و با توجه به اراضی فعلی که کشاورزی می باشد امکان تغییرکاربری ندارد.

* –  آقای بهتویی نیز عنوان نمودند، با توجه به زحمات کشاورزان خواستار عدم تغییر کاربری این اراضی شدند.

*- آقای نظری نیز با توجه به اینکه در صورت کوتاهی در امر الحاق، امکان توافق مالک با نهاد های دیگر از جمله راه و شهرسازی خواهد کرد، فایده ای برای شهر نخواهد داشت.

* – آقای مهندس خانی ضمن عرض تسلیت ایام به موضوع مهاجرت شهروندان به شهرهای دیگر به جهت نداشتن امکانات، خدمات و معابر نا مناسب و کمبود سرانه ها در سطح شهر و مشکلات این اراضی برای ساکنین آذران و لاله زار هنگام گرد و خاک به جهت عدم کشت این اراضی و تفکیک غیراصولی خواستار همفکری ، مساعدت و کمک فرماندار محترم و همکاران شدند.

*- حاج آقا حسن لی نیز گزارشی کامل از تاریخچه این اراضی از اصلاحات اراضی تاکنون و نحوه واگذاری ارائه و به دغدغه همکاران در توافق مالک با شخص یا سازمان دیگر، خواستار  مساعدت  مسئولین و احقاق حقوق شهر و کشاورزان عزیز شدند. و با توجه به هزینه های شهرداری و نداشتن درآمد شهرداری خواستار کمک به شهرداری از طریق فرمانداری در این امر شدند.

 فرماندار محترم ضمن توضیحات همکاران ، حفظ اراضی کشاورزی و دستور قضایی برای این پرونده خواستار جلسه با معاونت عمرانی استانداری جهت همفکری و مشورت شدند. و همچنین خواستار اصرار به مصوبه و ارسال به شورای حل اختلاف و همچنین در جریان قرار گرفتن مسئولین استانی شدند.

1 –  مقرر گردید درخصوص لوله گذاری کانال انتهای آذران ها، جلسه ای با حضور مسئولین  آب منطقه ای و فرمانداری، شورای اسلامی شهر و شهردار برگزار گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.