” بسم الله الرحمن الرحیم “

به حول و قوه ی الهی، جلسه ای باحضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، شهردار محترم، مشاور بلوار غربی، مشاور شهردار، مسئولین واحدهای عمرانی و شهرسازی تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- شهردار محترم ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه خواستار توضیحات آقای مهندس نبوی مشاور طرح  شدند.

*- آقای مهندس نبوی ضمن توضیحات کلی طرح به چند طرح پیشنهادی اشاره نمودند از جمله:

1-  روگذر راه آهن و جاده ، زیر گذر یا برعکس با توجه به فاصله کم .

2 – هر دو روند با شیب 6 درصد.    *- مزایا: هدایت آبهای سطحی   *-  معایب:  هزینه زیاد دیوار که هزینه اولیه 76 میلیارد بدون هزینه های آسفالت و زیر سازی،

*- آقای علویری نیز ضمن خیر مقدم به حاضرین و عرض تسلیت ایام،  با توجه به اهمیت موضوع پروژه بلوار غربی در شورا و شهرداری، خواستار توضیحات فنی مشاور و نقطه نظرات همکاران شورا و شهرداری شدند.

3- هر دو زیرگذر:  

*- معایب –  هدایت آبهای سطحی، با توجه به پایین بودن پل و مانع لوله فاضلاب و انشعابات.

* –  مزایا –  شیب کم 5 / 6 درصد هزینه کمتر. یک رمپ ورودی و خروجی.

4-  راه آهن روگذر جاده هم سطح 37 میلیارد.

5- راه آهن زیر گذر جاده هم سطح 29 میلیارد، که در بین گزینه های فوق هر دو رو گذر و یا جاده هم سطح و راه آهن رو گذر،  بهترین گزینه می باشد.

*- آقای مهندس خانی به موضوع فازبندی پروژه و بحث رو گذر و  همچنین یک رمپ ورودی و خروجی زیر گذر و یک رمپ ورود و خروج به سمت بالای جاده رو گذر به جهت تسریع در کار.                          

*-  حاج آقا حسن لی نیز با توجه به گزینه های مختلف، خواستار مزایا، معایب و هزینه های دقیق هر کدام و مباحث فنی هرکدام از گزینه ها شدند. ضمنا انتقاد جدی اینکه چرا قبلا پروژه مذکور توسط اداره راه آهن و شهرداری مطالعه و  دقت نشده  است.

*- آقای مهندس نادری ضمن توضیحات فنی به بحث زیر گذر و هر دو،  به موانع لوله های فاضلاب و آب در مسیر، ایشان خواستار جلسه با مسئولین اداره آبفا،  جهت تعیین و تکلیف شبکه های آب و فاضلاب شدند. هر کدام از اعضاء حاضر به گزینه رو گذر و زیر گذر  پروژه بلوار غربی،  سوالاتی مطرح و آقای مهندس نبوی به سوالات همکاران شورا پاسخ دادند.

1 –  مقرر گردید جلسه فوق العاده با مسئولین آبفای استان با حضور فرماندار محترم،  جهت تعیین و تکلیف نهایی شبکه های آب و فاضلاب در مسیر پل برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.