674 به استناد نامه شماره 1895 /1402/ ص مورخ 01 /05 /1402 شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 1038/ 1402 مورخ 1402/02/21  آقاي عاشور بحراني مالك زميني به مساحت 46/ 152 مترمربع واقع در خيابان گلستان جنوبي كوچه نيلوفر 8 – كوچه گلشن (به شماره پرونده 8114) ، كه مطابق طرح تفصيلي شهر شريفيه داراي كاربري آموزشي و عقب نشيني  به ميزان 38/ 11 مترمربع در  ضلع شمال مي باشد و با توجه به مكاتبه صورت گرفته با اداره آموزش و پرورش شهرستان البرز به شماره 731/ 1402/ ص مورخ 23/ 02 / 1402 و عدم پاسخ دهي از طرف آن اداره محترم ، نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود با توجه به عدم تملك توسط آموزش و پرورش و استفاده از قانون ماده واحده براي صدور مجوز احداث بنا با كاربري مسكوني را دارد. که در کمیسیون عمران با اتفاق آراء به تصویب رسیده بود، در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

675 –  به استناد نامه شماره 2390 /1402/ ص مورخ 01 /06 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به  نامه وارده  شماره 3767/ 1402 مورخ 31/ 05/ 1402 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز مبني بر درخواست مساعدت مالي به تيم فوتسال نو نهالان باتيس شهر شريفيه  به عنوان نماينده استان قزوين جهت شركت در مسابقات كشوري در استان مازندران،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 20 ريال جهت هزينه هاي شركت در مسابقات از محل اعتبارات فصل پنجم كمك هاي بلاعوض رديف 150208 كمك به بخش عمومي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.