679 به استناد نامه شماره 2420 /1402/ ص مورخ 04 /06 /1402 شهردار محترم؛ با عنايت به تصويب نامه هيات وزيران برابر ابلاغيه شماره 14424 / 87 / م / ت / 36338 مورخ 14 / 08/ 1387 و نامه و نامه شماره 969 / الف / م / 79 مورخ 04 / 04 / 1398 ونامه شماره 14701 / 10 م مورخ 13 / 03 / 1398 مبني بر رعايت جوانب امنيتي در مكاتبات و اسناد اداري و پيشگيري از جعل و  با توجه به درخواست واحد فني و شهر سازي به شماره 1082/ 1401 مورخ 10 / 11/ 1401  ، در خصوص تهيه هولوگرام  و نامه درخواست صدور پيش فاكتور بشماره 914 / 1402 مورخ 08 / 03 / 1402 واحد حراست از شركت بعد نگار ايرانيان(تنها شركت معرفي شده داراي مجوز ستاد پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه از طرف حراست وزارت كشور)،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه و خريد برچسب هولوگرام با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 050/ 1 ريال ،  از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار ، از طريق شركت بعد نگار ايرانيان اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 *- ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد .           

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.