694 – به استناد نامه شماره 2692 /1402/ ص مورخ 19 /07 /1402 شهردار محترم؛ پيرو نامه 1952 / 1402 / ص مورخ 04 / 05 / 1402 و با توجه به نامه شماره 2232 / 1402 مورخ 19 / 06 / 1402 واحد خدمات شهري مبني بر برآورد هزينه ضريب احتمالي افزايش حقوق و مزاياي كارگران به ميزان 25% بابت 8 ماهه سال 1403 با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 850 / 8 ريال ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار امر رفت روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر در سال 1403-1402 جهت تهيه اسناد مناقصه عمومي و درج در سامانه ستاد ايران اقدام نمايد. که در کمیسیون حقوقی که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.
ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.
با اتفاق آراء موردتصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.