696  مقرر گردید با توجه به مشکلات مدارس سطح شهر و مشکلات آموزشی، از مدیر کل محترم آموزش پرورش استان، مدیرکل محترم نوسسازی مدارس استان، ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان البرز  و بخشدار محترم  محمدیه در هفته آینده دعوت بعمل آید.

با اتفاق آراء موردتصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

697  به استناد نامه شماره 3325  /1402/ ص مورخ 17 /07 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 5059/ 1402/ و مورخ 16/ 07/ 1402 آقاي حسين حسيني از كارگران زحمت كش خدمات شهر شريفيه  مبني بر مساعدت مالي جهت تامين هزينه هاي روزمره زندگي و بيماري سرطان نامبرده،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي به مبلغ 000 / 000/ 40 ريال جهت تهيه ارزاق عمومي و پرداخت هزينه هاي درمان از محل اعتبارات فصل ششم رفاه اجتماعي رديف 150302 كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء موردتصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

698   به استناد  نامه شماره 3392  /1402/ ص  مورخ 19 /07 /1402  شهردار محترم :پيرو  مجوز صادره شماره 257/ 1402/ 6 / ص مورخ 10/ 04/ 1402 آن شوراي محترم، جهت اجراي پروژه پياده رو سازي كف پوش بتني معابر سطح شهر تا سقف 000 / 000 / 000/ 12 ريال ، مناقصه مربوطه در سامانه ستاد ايران صورت پذيرفت، نظر به اينكه كشف قيمت حاصله (پيوست مي باشد) حداقل قيمت اعلامي پيشنهاد دهندگان 115 / 990/ 804/ 15 ريال مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به افزايش اعتبار پروژه مذكور به ميزان 000 / 000 / 000 / 4  ريال و انعقاد قرارداد از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده رو ها ، پروژه تكميل پياده رو سازي سطح شهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

 ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء موردتصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.