718 مقرر گردید، با توجه به مسائل امنیتی، مشکلات مواد مخدر و همچنین اعتراضات مردمی توسط دادستان محترم محمدیه، از فرمانده نیروی انتظامی استان، شهرستان، فرمانده سپاه شهرستان، مسئولین قضایی شهرستان و بخش، در جلسه شورای اسلامی شهر دعوت بعمل آید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

719 به استناد نامه شماره 3386 /1402/ ص مورخ 19 /07 /1402 شهردار محترم؛ پيرو نامه شماره 2821 / 1402 / ص مورخ 26 / 06 / 1402  اين شهرداري درخصوص درخواست آقاي محمد تقي اسدي به شماره 1402/4053 مورخ 1402/06/07 مالك زميني به مساحت 104.94 مترمربع واقع در خيابان گلستان شمالي كوچه آفتابگردان 5  كه به ميزان 48.55 متر مربع  از ملك مذكور در كاربري فضاي سبز و 56.39 متر مربع در معبر قرار دارد . كه نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور پروانه احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند.

 مقرر گردید بعد از استعلام حریم و بستر رودخانه از شرکت آب منطقه ای و طرح جامع، نسبت به تملک ملک مورد نظر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.